100 výkonná modlitba za uzdravení

5
32042

Žalmy 103: 3:
3 Kdo odpouští všickni nepravosti; který uzdravuje všechny nemoci tvé;

Sloužíme Bohu, který má v konečném důsledku zájem o naši pohodu, která zahrnuje i vaše léčení. Bůh nás velmi miluje a vždy nás uzdraví, když se ho na modlitby ptáme. Dnes se zapojíme do 100 mocných modliteb za uzdravení. Tyto modlitby jsou mocné, protože jsou založeny na slovech a jsou inspirovány skriptem. Po celou pozemskou službu Ježíše trávil spoustu času uzdravováním nemocných, pozvedáním mrtvých a vyhazováním ďáblů, Skutky 10:38. Ježíš zaplatil konečnou cenu za naše uzdravení, vzal na sebe všechny naše nemoci a nemoci a přibil je na kříž. Izajáš 53: 4, Matouš 8:17. Ježíš zaplatil cenu za naše uzdravení, proto není dovoleno, aby byla nemoc ve vašem těle. Nemáte dovoleno stát se obětí nemoci a nemoci. Když dnes zapojujeme tuto mocnou modlitbu za uzdravení, každá nemoc ve vašem životě navždy zmizí ve jménu Ježíše.

Síla víry pro naše uzdravení

Abychom byli uzdraveni, musíme pochopit, že Bůh působí v oblastech víry, to znamená, že musíme věřit ve své léčivé ctnosti, abychom byli uzdraveni. Dokud nebude naše víra na místě, nemusí Boží léčivá síla ve vašem životě účinně fungovat. Každý Bůh uzdravený v Bibli uplatňoval svou víru v uzdravující Boží moc. Ježíš jim vždy řekl: „Vaše víra vás uzdravila“, Lukáš 17:19, Marek 5:34, Lukáš 8:48. Naše Víra je magnetická síla, která přitahuje Boží moc v našem směru.


Nová kniha od pastora Ikechukwu. 
Nyní k dispozici na amazonu

Modlitba víry za uzdravení

Abychom si mohli užívat Boží uzdravující sílu, musíme se naučit modlit modlitbu víry. Modlitba víry je autoritativní modlitbou. V této modlitbě přikazujete nemocem v těle, aby vyšly ve jménu Ježíše. Každá nemoc je ďáblův čin, a proto, když se modlíte modlitbu víry k uzdravení nemocných, musíte tuto nemoc přikázat ve jménu Ježíše. Nazvěte nemoc jménem a pokárejte ji jménem Ježíš. Jakákoli nemoc, kterou hýčkáte a tolerujete, nikdy nemůže opustit vaše tělo, ať už tolerujete cokoli, nemůžete ji ukončit, přestat hýčkat nemoci ve svém těle, odmítat je a přikazovat jim, aby vyšly z vašeho těla ve jménu Ježíše. Pokud jde o vaše uzdravení, buďte s ním vážní a buďte k němu násilní. Když ďábel uvidí vaši víru, okamžitě odejde z vašeho života. Když se zapojujete do této mocné modlitby za uzdravení, zapojte ji s násilnou vírou a odolávejte duchu slabosti ze svého života ve jménu Ježíše. Vidím, jak Bůh zdokonaluje vaše uzdravení ve jménu Ježíše.

Modlitby

1. Každá síla, která plánuje zabít, ukrást a zničit mé tělo, propustit mě ohněm ve jménu Ježíše.

2. Každý duch únavy, propusťte mě ve jménu Ježíše.

3. Každý duch hypertenze, vyjdi z mého těla se všemi svými kořeny, jménem Ježíše.

4. Každé otroctví diabetických duchů, ohnivé ohně, ve jménu Ježíše.

5. Jakákoli zlá síla, která prochází mým tělem, ztratíš svou moc ve jménu Ježíše.

6. Každá zlá síla, házející se do mého mozku, mě pusť, ve jménu Ježíše.

7. Každý duch s chapadly pohybujícími se v mém těle, vyjděte ohněm ve jménu Ježíše.

8. Každý duch migrény a bolesti hlavy vyšel ohněm ve jménu Ježíše.

9. Každý temný duch působící proti mému Božímu království v mém životě vyšel ohněm ve jménu Ježíše.

10. Každá síla, která pracuje na mých očích a redukuje mé vidění, je zcela vyloučena ve jménu Ježíše.

11. Každý démon s nedostatkem inzulínu, ode mě ode mne ohněm, ve jménu Ježíše.

12. Každý duch hypertenze, uvolni má játra, ve jménu Ježíše.

13. Každou zlou moc, plánující amputovat moji nohu, pohřbím tě živým ve jménu Ježíše.

14. Každý duch hypertenze, uvolni můj měchýř, ve jménu Ježíše.

15. Každý duch nadměrného močení, osvoboď mě, ve jménu Ježíše.

16. Každý duch hypertenze, uvolněte mou kůži a uši ve jménu Ježíše.

17. Každý duch svědění, ode mě ode mne, ve jménu Ježíše.

18. Každý duch hypertenze, uvolni mé plíce, ve jménu Ježíše.

19. Každý duch hypertenze, uvolněte mé reprodukční oblasti ve jménu Ježíše.

20. Osvobozuji se od každého ducha ospalosti, únavy a zhoršeného vidění; Svázám tě a vyhazuji, ve jménu Ježíše.

21. Každý duch slabosti, který způsobuje únavu, ztratí ve jménu Ježíše své držení.

22. V každém duchu nadměrného žízně a hladu vás zavazuji a vyhazuji vás ve jménu Ježíše.

23. Vazím každého ducha hubnutí ve jménu Ježíše.

24. Vazím každého ducha vyrážky ve jménu Ježíše.

25. Vazím každého ducha pomalého uzdravování řezů a modřin ve jménu Ježíše.

26. Vazím každého ducha zvlhčování postele ve jménu Ježíše.

27. Svázám každého ducha zvětšení jater, ve jménu Ježíše.

28. Vazím každého ducha onemocnění ledvin ve jménu Ježíše.

29. Vazím každého ducha blokády ve jménu Ježíše.

30. Svázám každého ducha tvrdnutí tepen, ve jménu Ježíše.

31. Svolím každého ducha zmatku ve jménu Ježíše.

32. Vazím každého ducha křeče ve jménu Ježíše.

33. Vazím každého ducha ztráty vědomí ve jménu Ježíše.

34. Vy duchovní strach ze smrti, odejděte z mého života ve jménu Ježíše.

35. Ty zlý vrátník inzulínu, ztratíš svůj majetek, jménem Ježíše.

36. Každá síla, ničící inzulín v mém těle, vás svážím a vyhazuji vás ve jménu Ježíše.

37. Všechny síly, které brání koordinaci mezi mým mozkem a mými ústy, vás zavazuji a vyhazuji vás ve jménu Ježíše.

38. Každý duch trápení, propusťte mě ve jménu Ježíše.

39. Každá síla, která útočí na mou hladinu cukru v krvi, ztratíš svou moc ve jménu Ježíše.

40. Přestávám každou kletbu jíst a pít krev z deseti generací dozadu na obou stranách své rodiny, jménem Ježíše.

41. Všechny dveře, otevřené diabetickým duchům, blízko Ježíšovy krve.

42. Každé zděděné onemocnění krve, ztraceno, ve jménu Ježíše.

43. Všechny kletby krve, zlomit, ve jménu Ježíše.

44. Každá kletba nespravedlivého lámání kůže, lámání ve jménu Ježíše.

45. Svázám a vyhazuji každého démona v pankreatu, jménem Ježíš.

46. ​​Jakákoli moc, která ovlivňuje mou vizi, vás zavazuji ve jménu Ježíše.

47. Každá satanská šipka v mé krevní cévě vyšla ohněm ve jménu Ježíše.

48. Každý démon mrtvice, vyjdi z mého života se všemi svými kořeny ve jménu Ježíše.

49. Každý duch zmatku, ztrácej svůj vliv nad mým životem ve jménu Ježíše.

50. Všechno, co brání mé schopnosti číst a meditovat o Božím slově, je vykořeněné ve jménu Ježíše.

51. Svázám a vylučuji každého ducha (křeče - problémy s břichem - strach - vina - beznaděj - impotence - obrna - zvíře - upřímnost - otok - stres - strach - úzkost - hluchota - vysoký krevní tlak - zničení nervu - zničení ledvin) , v Ježíšově jménu.

52. Svázám a vyháním známé duchy, kteří cestují rodinnými pokrevními liniemi, aby mě trápili hypertenzí a jinými nemocemi, ve jménu Ježíše.

53. Každá zlá plantáž v mém životě: Vyjdi se všemi svými kořeny ve jménu Ježíše! (Položte ruce na břicho a opakujte zvýrazněnou oblast.)

54. Kašlem a zvracím každé jídlo z stolu ďábla ve jménu Ježíše. (Kašel a zvracte je ve víře. Připravte vyhnání.)

55. Všechny negativní materiály cirkulující v mém krevním řečišti jsou evakuovány jménem Ježíše.

56. Piju Ježíšovu krev. (Fyzicky spolkněte a pijte ve víře. Dělejte to nějakou dobu.)

57. (Položte jednu ruku na vaši hlavu a druhou na břicho nebo pupek a začněte se modlit takto): Duch Svatý Duchů, hořet od horní části hlavy k chodidlům mých nohou. (Začněte se zmiňovat o všech orgánech vašeho těla; jaterních ledvinách, střevech atd. Nesmíte spěchat na této úrovni, protože oheň skutečně přijde a můžete začít cítit teplo).

58. Ježíšova krev, transfuze do mých krevních cév; ve jménu Ježíše.

59. Každý původce nemoci v mých krevních a tělních orgánech umírá ve jménu Ježíše.

60. Moje krev, zavrhni každou zlou cizí entitu, ve jménu Ježíše.

61. Duch svatý, mluvte vysvobození a uzdravení do mého života ve jménu Ježíše.

62. Krev Ježíše, mluvte zmizení ke každé nemoci v mém životě.

63. Držím Ježíšovu krev proti vám. . . (uveďte, co vás trápí). Musíte uprchnout.

64. Ó Pane, nechť se teď tvá léčivá ruka natáhne na můj život.

65. Ó, Pane, nechť teď Tvá zázraková ruka natáhne můj život.

66. Ó, Pane, nechť je Tvá vysvobozující ruka natažena na můj život.

67. Zrušuji každé zasnoubení s duchem smrti, ve jménu Ježíše.

68. Protestuji každé útočiště nemoci ve jménu Ježíše.

69. Zničím sevření a operaci nemoci na mém životě ve jménu Ježíše.

70. Každé koleno slabosti v mém životě, pokloň se, ve jménu Ježíše.

71. Ó Pane, nechť má moje negativita být převedena na pozitivitu.

72. Přikazuji smrt jakékoli nemoci v jakékoli oblasti mého života ve jménu Ježíše.

73. Už neuvidím svou nemoc ve jménu Ježíše.

74. Otče, Pane, nechat víru Boží rozptýlit každou nádobu slabosti vytvořenou proti mému životu ve jménu Ježíše.

75. Každý duch, který brání mému dokonalému uzdravení, padl a zemřel nyní ve jménu Ježíše.

76. Otče, Pane, nechť se všichni smrtelníci začnou zabíjet ve jménu Ježíše.

77. Otče, Pane, nechť každý zárodek slabosti v mém těle zemře ve jménu Ježíše.

78. Otče, Pane, nechme zmizet ve jménu Ježíše všechny nemoci působící proti mému zdraví.

79. Každá kašna nepohodlí v mém životě, nyní vyschlá, ve jménu Ježíše.

80. Každý mrtvý orgán v mém těle, přijímej nyní život ve jménu Ježíše.

81. Otče, Pane, nech mě transfuzovat krev s Ježíšem krví, abych dosáhl dokonalého zdraví ve jménu Ježíše.

82. Každá vnitřní nepořádek, přijímej rozkaz, ve jménu Ježíše.

83. Každá slabost, vyjdi se všemi svými kořeny ve jménu Ježíše.

84. Stahuji veškerou vědomou a nevědomou spolupráci s nemocí ve jménu Ježíše.

85. Ó Pane, nech víchrica Boží sfoukne každý vítr slabosti.

86. Osvobozuji své tělo od každé kletby slabosti, jménem Ježíše.

87. Ó Pane, nechal Ježíšova krev vyplachovat každé zlo z mé krve.

88. Vzpamatuji se, každý orgán mého těla z každého zlého oltáře, ve jménu Ježíše.

89. Tahám tělo z manipulace s každým caldronem temnoty ve jménu Ježíše.

90. Oheň Ducha svatého, zničte každého tvrdohlavého původce nemoci v mém těle, jménem Ježíše.

91. Zatkávám každého démona smrtelné nemoci, ve jménu Ježíše.

92. Zruším každé klinické proroctví týkající se mého života jménem Ježíše.

93. Oheň Ducha svatého, uvařte každou nemoc z mého systému, jménem Ježíše.

94. Zrušuji každý čarodějnický verdikt o mém životě, ve jménu Ježíše.

95. Ó země, zvracaj všechno, co bylo uvnitř tebe pohřbeno proti mému zdraví, jménem Ježíše.

96. Každý strom, který v mé krvi zasadila slabost, byl vykořeněn ohněm ve jménu Ježíše.

97. Každý čarodějnický šíp, odchýli se od mého _ _ _ (mícha - slezina - pupek - srdce - hrdlo - oči - nos - hlava), ve jménu Ježíše.

98. Vazím každou zlou přítomnost v mém (reprodukčním, trávicím, respiračním, nervovém, kosterním, svalnatém, oběhovém, endokrinním, vylučovacím) systému jménem Ježíše.

99. Zlomím páteř a zničím kořen každého ducha mluvícího proti mně ve jménu Ježíše.

100. Začněte poděkovat Bohu za uzdravení.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ
Předchozí článekModlitba za ochranu
Následující článek80 Modlitba za osvobození od rodinné otroctví
Jmenuji se Pastor Ikechukwu Chinedum, jsem Boží muž, který je nadšený Božím pohybem v posledních dnech. Věřím, že Bůh zmocnil každého věřícího podivným řádem milosti, aby projevil sílu Ducha Svatého. Věřím, že žádný křesťan by neměl být ďábelem utlačován, máme moc žít a kráčet v panství skrze modlitby a slovo. Pro další informace nebo poradenství mě můžete kontaktovat na chinedumadmob@gmail.com nebo Chatovat na WhatsApp And Telegram na +2347032533703. Také vás rád pozvu, abyste se připojili k naší výkonné 24hodinové modlitební skupině na telegramu. Kliknutím na tento odkaz se připojíte hned, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Bůh ti žehnej.

5 KOMENTÁŘE

 1. Jsem velmi požehnán modlitebními body, které jste vydal v mé poště a těším se na další.
  Prosím, pamatujte si mě ve svém tichém čase s Pánem, pro pohodlné a trvalé řešení, zkoumání mé vize pro přiřazení království, moudrost, znalosti a porozumění, akademickou dokonalost, dobré zdraví s dlouhým životem.
  Tvůj duchovní syn Cyril

 2. Děkuji moc za zveřejnění této modlitby !!!

  Chtěl bych to zahrnout jako leták do třídy, kterou budu učit o uzdravení a osvobození v církvi během našeho Svatého svolání letos.

  Zmíním, že modlitba přišla od vás - Amen.

 3. ahoj děkuji pastorovi za všechny tvé modlitby, opravdu jsem potřeboval, abych věděl, že se mě nepřátelé pokoušejí znovu uvěznit, drž se v modlitbách, já a moje děti se modlíme, abychom byli chráněni a pokryty krví Ježíše, jmenuji se Dorothy ….

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.