5 důvodů, proč se musíš snažit lépe poznat Boha

0
862

Dnes se budeme zabývat 5 důvody, proč se musíte snažit lépe poznat Boha. Standardní vztah s Bohem je to nejlepší, co se může věřícímu stát. Podstatou našeho stvoření je mít koinonii s Bohem. Tvůrce nebe a země chce neomezenou formu vztahu se svým lidem. Není divu, že Bůh v chladném večeru sestoupí do zahrady Eden, aby si popovídal s Adamem. Typ vztahu mezi Bohem a Adamem postrádal prostředníka. Sám Bůh sestoupí a promluví s Adamem. To je typ vztahu, který chce Bůh mít s každým věřícím.

Když se však stane hřích, tento vztah se utišil a Bůh svou láskou a soucit musel najít lepší způsob komunikace s člověkem. Což vedlo k příchodu svatého ducha. Apoštolové, kteří pracovali s Kristem, měli nepopiratelný přístup ke Kristu, do určité míry znali Boha lépe než kdokoli jiný. Apoštol Pavel během své doby, ačkoli se nesetkal s Kristem, se však setkal s Kristem a tolik toho o Kristu slyšel. Apoštol Pavel řekl v knize z  Filipanům 3:10, abych ho poznal a sílu jeho vzkříšení a společenství jeho utrpení, přizpůsobeno jeho smrti. Poznání Boha je nekonečné, zjevuje se člověku podle úrovně žízně a hladu v srdci člověka.

Když se snažíme lépe poznat Boha, stane se pro nás viditelnějším a lépe ho poznáme. Znát Boha lépe znamená, že nikdy nebudeš sám v okamžiku potřeby nebo potíží. Pokud to není dostatečný důvod k tomu, aby ses snažil lépe poznat Boha, zdůrazňme pět dalších důvodů:

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Pro Koinonii

Jak již bylo řečeno, hlavním důvodem, proč se musíte snažit lépe poznat Boha, je vybudovat s ním udržitelný vztah. Bůh mluví pořád, chce být neustále poslouchán. Ale když mezi člověkem a Bohem neexistuje neustálý vztah, může se zdát, že Bůh mluví jen jednou za čas.

Boží duch mluví pořád. Chce s námi mluvit pořád. Mít koinonii s Bohem je jako zůstat aktivně online celý den. Víte, že vám nikdy neunikne veškerá zábava online. Když však máte přístup k internetu pouze jednou za čas, existuje tolik věcí, které nebudete vědět. Tak také Bůh funguje, když s ním máš dobrý vztah, neustále k tobě mluví.

Rychle reagujeme na modlitbu

Protože On je Stvořitel

Přemýšleli jste někdy o tom, kde byli nebeské zástupy, když Bůh nechal svůj palác vysoko, aby si popovídal s Adamem? Znamená to, že v nebi nebyl nikdo, s kým by Bůh mohl mluvit, že se rozhodl sestoupit na Zemi, aby se setkal s Adamem? Bůh stvořil člověka proto, aby měl s člověkem koinonii. Není divu, když člověk v zahradě Eden selhal, Bůh se nad tím stále nezastavil. Poslal svého jediného zplozeného syna, aby zemřel na kříži, aby mohla být lidstvu přinesena spása a aby lidé mohli být požehnáni darem Svatý Duch.

Bůh chce standardní vztah s Ním, a proto se musíme snažit ho lépe poznat. Když jste dnes požehnáni darem svatého ducha, začnete v něm růst. Možná vás Bůh může navštívit jednou za měsíc, ale Bůh chce víc než to. Chce, abyste se posunuli do té míry, že k vám bude mít neustále nepopiratelný přístup. Bůh si na člověka pamatuje, a proto si k člověku vybudoval jakýsi vztah, který nemá s žádnou jinou bytostí, kterou vytvořil.

Pomáhá nám přemoci hřích

Čím lépe známe Boha, tím silnější je Boží duch v nás. A Písmo říká, že pokud ve vás přebývá síla Toho, který vzkřísil Krista z mrtvých, oživí to vaše smrtelné tělo. Naše smrtelné tělo je třeba oživit proti hříchu a nepravosti. Boží duch nám pomáhá přemoci hřích.

Mezi masem a duchem je vždy tahanice. Není divu, že apoštol Paul hlasitě volal o pomoc, že ​​je pro něj obtížné dělat věci, které dělat chce, ale přesvědčivě dělat věci, které dělat nechce. Když je v nás však umocněn duch Boží, hřích bude přemožen, protože duch nám dá sílu překonat výstřednosti těla. Písmo říká, že těm, kdo jsou vedeni Božím duchem, se říká Boží synové.

Rychle reagujeme na modlitbu

Ve snaze poznat Boha lépe je mnoho. Když se modlíme, dostáváme rychlejší odpověď na naši modlitbu. Budeme se sblížit s Bohem, když se ho budeme snažit lépe poznat. Bůh se zjevuje ve stejném poměru jako naše žízeň a hlad po něm. Když se přiblížíme k Bohu, náš hlas je v době modlitby snadno rozpoznatelný a rychleji reagujeme na naši žádost.

Rosteme duchovně

Musíme se snažit vystudovat třídu malého křesťana. Vynakládáme úsilí, abychom lépe poznali Boha, a díky tomu jsme v lepší pozici duchovně růst. Síla temnoty, která je naším protivníkem, roste každým dnem skokově, nemůžeme si dovolit zůstat retardovaní. Když se snažíme lépe poznat Boha, pomáhá nám to duchovně růst.

Když duchovně rosteme, můžeme šlapat po temnotě a jejích dílech. Tím se staneme hrůzou síly temnoty, kdekoli se ocitneme. Každý křesťan musí duchovně růst, jinak bude pošlapán mocí nepřítele. Písmo říká, že váš protivník neodpočívá, chodí jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Nesmíme se nechat pohltit nepřítelem, musíme růst a naše úsilí lépe poznat Boha nám pomáhá duchovně růst.

 

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.