Modlitební body proti démonické alianci proti vám

1
437

Dnes se budeme zabývat modlitebními body proti démonické alianci proti vám. Démonická aliance je setkání démonických agentů, aby přivedlo dítě světla dolů. Když chce ďábel zaútočit, rekrutuje muže a ženy, které považuje za užitečné použít proti Božím dětem. Vezměme v úvahu příběh Samsona. Písmo uvádí, že Samson byl mocný muž. Kromě Krista Ježíše byl Samson dalším mužem, kterého Písmo oslovovalo Nazaretské. Byl to muž odvahy, muž velkého blahobytu. Jeho osudem bylo zachránit Isrealské děti před jejich utlačovateli, Filištínci.

Jedna věc je evidentní, když se Bůh snaží zachránit lidi před ďáblovým doupětem. Ďábel se naopak snaží, aby posel, kterého Bůh poslal, selhal. V příběhu Samsona ďábel naverboval Delilah, aby pracovala ve spojenectví s Filištínci proti Samsonovi. Pelištejci šli ve spojenectví s Dalilou, aby Samsona srazili. Samson se bohužel stal obětí této zlé aliance. Samsonův konec se stal katastrofickou tragédií. Podobně je v našich životech tolik osudů, které byly zničeny zlou aliancí nepřítele proti nim. Je tolik slávy, že nepřítel zabil.

Silný muž v rodině někdy může pracovat ve spojenectví s ďáblem, aby zničil slávu každého dítěte v rodině. Muži a ženy, které Bůh stvořil, aby se stali poskytovateli řešení, se díky zlým spojenectvím proti nim stávají kořistí v rukou ďábla. Dnes budeme plakat k Bohu. Každá démonická aliance nad tvým životem a osudem bude rozptýlena ohněm ve jménu Ježíše. Už roky bojujete, abyste dosáhli věcí, kterých vaši kamarádi dosáhli bez stresu, přesto se to zdá nemožné. Pracujete neúnavně jako slon, ale vaše životní úroveň ukazuje odměnu za vaši tvrdou práci. Jste krásná žena, a přesto si žádného muže nevšiml, natož aby k vám přišel. Toto jsou práce zlé aliance proti vám.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Mluvím jako Boží věštba, každá zlá smlouva, která se podepsala pod váš život, každý muž a žena, kteří se sešli, aby vás srazili. Vyhlašuji, že Boží oheň půjde do jejich středu a dnes je ve jménu Ježíše rozdělí.

Modlitební body:

 • Pane, povstaň a nech mé nepřátele rozptýlit. Moc ničí každé démonické shromáždění proti mému životu ve jménu Ježíše. 
 • Pane Ježíši, modlím se, abys v táboře mých nepřátel způsobil zmatek. Nechť jsou přede mnou zničení ti, kteří mě po svržení třídí. Vyhlašuji, že Pánův hněv přijde na každého zlého muže a ženy, kteří mě chtějí mrtvého ve jménu Ježíše. 
 • Pane, ničím každou zlou ruku, která působí proti mému životnímu pokroku ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše ničím každé zlé jazykově mluvící zlo proti svému dnešnímu životu. 
 • Pane, každý muž a žena, kteří se spojili s mým životem, aby mě srazili dolů, zničili velký účel mé existence, modlím se, aby je oheň Páně pohltil dnes ve jménu Ježíše. 
 • Pane, nařizuji nebeskou autoritou, ať se rada každého zlého muže a ženy, která na mě chystá zlo, stane ve jménu Ježíše bláznovstvím. 
 • Otče, Pane, modlím se, abys vytvořil rozdíly v táboře mých nepřátel. Modlím se, abyste sestoupili do jejich středu s větrem zmatku, ať si navzájem dělají, co pro mě plánují udělat ve jménu Ježíše. 
 • Neboť to bylo napsáno, věc prohlásí a bude stanoveno. Nařizuji nebeskou autoritou, nechť ničení v srdci mých protivníků je zničí ve jménu Ježíše. Pane, nech je pohltit jejich zlými myšlenkami proti mně, ať se jejich plány a agenda týkající se mého života stanou ve jménu Ježíše marnými. 
 • Neboť bylo napsáno, ale toto praví PÁN: „I zajatci mocných budou odvezeni, a kořist strašlivého bude vysvobozena; Neboť já se budu prát s tím, kdo se s vámi příčí, a zachráním vaše děti. Řekl jsi ve svém slově, že budeš bojovat s těmi, kteří bojují proti mně, budeš proklínat ty, kteří mě proklínají a ty mě zachráníš. Vyhlašuji, že každý jazyk proti mně bude odsouzen ve jménu Ježíše. 
 • Neboť bylo napsáno, požehnám těm, kdo vám žehná, a proklínám toho, kdo vás proklíná; A ve vás budou požehnány všechny rodiny země. “ Pane, každý muž a žena, kteří povstanou proti mně, budou čelit tvému ​​hněvu ve jménu Ježíše. 
 • Uvolňuji Boží pomstu na všechny zlé muže a ženy, kteří se spojili, aby mi ublížili. Každé negativní oko sledující můj osud je dnes oslepeno ve jménu Ježíše. Každá zlá ústa hovořící zlo proti mému životu a osudu jsou zničena ohněm svatého ducha. 
 • Otče, Pane, Písmo říká, že mohou dva spolupracovat, pokud se nedohodnou? V táboře svých nepřátel vytvářím nesouhlas. Každý muž a žena se zlou agendou proti mně musí být odděleni myšlenkami svého srdce
 •  Prohlašuji, že anděl Páně dnes mezi nimi ve jménu Ježíše vytvoří nenávist. 
 • Otče, Pane, přijímám nadpřirozenou pomoc shora proti všem plánům nepřítele proti mému dnešnímu životu. Ponořuji svůj život do kaluže krve, aktivuji ochranu Všemohoucího Boha nad svým dnešním životem ve jménu Ježíše. 
 • Existuje oko, které nespí ani nespí, když ostatní hluboce spí, existuje ruka, která se neomrzí pomáhat, když všichni pomocníci zeslábli. Tyto oči aktivuji dnes nad svým životem. Aktivuji ty ruce, které mě nebaví pomáhat v dnešním životě ve jménu Ježíše. 

 


1 COMMENT

 1. Jsem požehnán čtením těchto modliteb: „Jsem pod tlakem a spoustou útoků nepřítele až do bodu, kdy jsem ztratil, můj syn zemřel v nemocnici, kam šel na menší operaci. Ale stále se držím Pána, kterého jsem požádal o modlitby 🙏✨

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.